Navigace

Obsah

Zálohy na školné ve výši 600,- Kč a na stravné ve výši 1400,- Kč (celkem tedy 2000,-Kč) se hradí nejdéle do 15. dne v měsíci, na číslo účtu 107-9277980217/0100 + přidělený variabilní symbol dítěte.

Odhlásit nebo přihlásit své dítě můžete na uvedeném odkaze Přihlašování dětí do stravného , nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci strava.cz

Obědy odhlášených dětí,se vyzvedávají v čase 11:15 - 11:45

Přihlašovací údaje:

Uživatelské jméno : jméno+příjmení například Jan Novák = jannovak  (bez háčků,čárek a mezer)

Heslo: den+měsíc narození například: 1. Ledna = 0101

Kód MŠ: 7632

Prosím odhlašujte si pouze obědy, nikoli svačiny (ani ranní,ani odpolední).

Vždy jen klikněte na kolonku OBĚD s nímž se odhlásí / přihlásí i svačina (ranní i odpolední)

Odhlašování / přihlašování lze den předem do 12:00 h. 

To platí i pro pondělní oběd, to znamená nejpozději v neděli do 12:00 h.

 

Vedoucí školní jídelny :

Lucie Jandová

Tel . 605 059 247

 

 

Jídelníček:
http://www.strava.cz/strava/