Navigace

Obsah

Mateřská škola NačešiceMateřská škola Načešice

jejímž zřizovatelem je obec Načešice, je situována v klidné okrajové části obce, v těsné blízkosti spotovního areálu a lesa.

Vlastní přízemní budova, sloužící jednomu oddělení mateřské školky s 28 dětmi byla dokončena v říjnu 1997.

Vytápění objektu pevnými palivy bylo nahrazeno již v roce 2002 vytápěním plynovým.

Objekt se v roce 2015 zrekonstruktován. Byla nahrazena eternitová krytina střechy za plechovou a původní okna, včetně vstupních dveří, za plastová.  Celá budova byla zeteplena a opatřena atraktivní omítkou. Současně s těmito úpravami byla zajištěna i zvýšená bezpečnost dětí. Došlo k oplocení hlavního vstupu do budovy a kamerovému hlídání prostoru školky.

Vlastní mateřská škola je součástí již vzrostlé okrasné zahrady, která poskytuje dětem potřebný prostor pro aktivní pohyb,  zároveń stín stromů. Na zahradě je pískoviště, prolézačky a nově opravené dopravní hřiště.

Mateřká škola je předškolním zařízením, kde  se vzdělávají dětí od dvou do sedmi let věku dítěte.

Jedním z cílů mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené věku a schopnostem dítěte.

 

Filozofie školy :

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho máme všichni rádi. Děti se učí milovat sebe, kamarády, své okolí a svůj rodný kraj, zemi.

Mateřská škola spolupracuje  s rodiči, prarodiči, sourozenci. Vzájemně komunikujeme, snažíme se aby se rodiče podíleli na chodu mateřské školy.

 

publicita

Projekt EU - více informací zde

 

Mateřská škola Načešice je spolufinancována z projektu EU

zapojení do projektu

 

Projekt od EU - více informací zde

 

Logo

projekt