Navigace

Obsah

Mateřská škola NačešiceMateřská škola Načešice

jejímž zřizovatelem je obec Načešice, je situována v klidné okrajové části obce, v těsné blízkosti spotovního areálu a lesa.

Mateřská škola je od 1.9.2023 dvoutřídní škola. 

Objekt mateřské školy procházel již několika rekonstrukcemi, v roce 2022 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny a provozního zázemí, na které navazovala přístavba druhé třídy mateřské školy., které by měla být ukončena v srpnu 2023. Při této rozsáhle rekonstrukci a přístavbě byla vybudována zřizovatelem druhá třída mateřské školy, která své brány dětem otevřela od 1.9.2023.

Vlastní mateřská škola je součástí již vzrostlé okrasné zahrady, která poskytuje dětem potřebný prostor pro aktivní pohyb,  zároveń stín stromů. Na zahradě je pískoviště, prolézačky a dopravní hřiště.

Mateřká škola je předškolním zařízením, kde  se vzdělávají dětí z pravidla od tří do šesti let věku.

Jedním z cílů mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené věku a schopnostem dítěte.

S dětmi trávíme mnoho času venku, v lese, na loukách a na procházkách po vsi, a to v každém počasí. :)

 

Filozofie školy :

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho máme všichni rádi. Děti se učí milovat sebe, kamarády, své okolí a svůj rodný kraj, zemi.

Mateřská škola spolupracuje  s rodiči, prarodiči, sourozenci. Vzájemně komunikujeme, snažíme se, aby se rodiče podíleli na chodu mateřské školy.

 

Projekty mateřské školy

projekt EU

Název projektu: Šablony I. pro MŠ Načešice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/22_002/0000885

 

Datum zahájení: 1. 10. 2022

Datum ukončení: 30. 9. 2024

 

Popis a výsledky aktivit

  • Školní asistent
    • Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  • Vzdělávání pracovníků v MŠ
    • Aktivita umožňuje podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Odborně zaměřená tematická setkávání
    • Aktivita má za cíl podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Cíle

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt OP JAK (258.42 kB)