Navigace

Obsah

Mateřská škola NačešiceMateřská škola Načešice

jejímž zřizovatelem je obec Načešice, je situována v klidné okrajové části obce, v těsné blízkosti spotovního areálu a lesa.

Vlastní přízemní budova, sloužící jednomu oddělení mateřské školky s 28 dětmi byla dokončena v říjnu 1997.

Vytápění objektu pevnými palivy bylo nahrazeno již v roce 2002 vytápěním plynovým. V roce 2023 je zřízeno tepelné čerpadlo jako další zdroj vytápění.

Objekt se v roce 2015 zrekonstruktován. Byla nahrazena eternitová krytina střechy za plechovou a původní okna, včetně vstupních dveří, za plastová.  Celá budova byla zeteplena a opatřena atraktivní omítkou. Současně s těmito úpravami byla zajištěna i zvýšená bezpečnost dětí. Došlo k oplocení hlavního vstupu do budovy a kamerovému hlídání prostoru školky.

V roce 2022 dochází k rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně a stávajích prostor kotelny a skladů. Vybudováním moderního provozního zázemí, bude možné využít nových, zdravějších technologických postupy přípravy pokrmů pro děti.  V současné chvíli probíhá přístavba mateřské školy. Mateřská škola bude rozšířena o jednu třídu. Plánované dokončení stavby je na léto roku 2023.

Vlastní mateřská škola je součástí již vzrostlé okrasné zahrady, která poskytuje dětem potřebný prostor pro aktivní pohyb,  zároveń stín stromů. Na zahradě je pískoviště, prolézačky a nově opravené dopravní hřiště.

Mateřká škola je předškolním zařízením, kde  se vzdělávají dětí od dvou do sedmi let věku dítěte.

Jedním z cílů mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené věku a schopnostem dítěte.

 

Filozofie školy :

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho máme všichni rádi. Děti se učí milovat sebe, kamarády, své okolí a svůj rodný kraj, zemi.

Mateřská škola spolupracuje  s rodiči, prarodiči, sourozenci. Vzájemně komunikujeme, snažíme se, aby se rodiče podíleli na chodu mateřské školy.

 

publicita

Projekt EU - více informací zde

 

Mateřská škola Načešice je spolufinancována z projektu EU

zapojení do projektu

 

Projekt od EU - více informací zde

 

Logo

projekt